exhibitor logo
SKILL DEVELOPMENT CO., LTD.

Products

exhibitor product

CLEANROOM FOR HEMP & CANNABIS INDUSTRY

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน บจ. สกิล ดิเวลลอปเมนท์ มุ่งมุ่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูมครบวงจร โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยให้มีคุณภาพและต้นทุนที่สามารถแข็งขันได้ในระดับสากล อีกทั้ง ปัจจุบันอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนักลงทุ่นใจในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องใช้ห้องสะอาด(CLEANROOM) ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเพาะปลูก กระบวนการกลั่น แปรรูป เป็น อาหาร เครื่องดื่ม ยา อาหารเสริม และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ CLEANROOM ทั้งนั้น เพื่อรักษามาตรฐานของสินค้าและยกระดับสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้


exhibitor product

AIR SHOWER

ในการเพราะปลูกกัญชาปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงคือปริมาณฝุ่น หน้าที่หลักของ Air Shower นั้นก็คือ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปริมาณของฝุ่นละออง ที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อลดการเกิด Cross Contaminations (การปนเปื้อนข้าม) ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องสะอาด (CLEANROOM : ห้องที่มีการควบคุมปริมาณฝุ่น) Air Shower มักถูกติดตั้งไว้ก่อนเข้าห้องสะอาด (CLEANROOM) บางโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะติดตั้งไว้ก่อนที่เข้าห้องเปลี่ยนชุดปฏิบัติงาน (Changing room) เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นสะสมในห้องเปลี่ยนชุด Air Shower ถูกออกแบบให้ทำงานด้วยระบบ PLC Controller ลมจะถูกเป่าออกมาด้วยความเร็วสูงที่ประมาณ 25m/s เพื่อให้ฝุ่นที่เกาะอยู่ตามเสื้อผ้าหลุดออก ลมและฝุ่นจะดูดกลับไปในตู้ผ่าน HEPA FILTER ที่ความละเอียด 99.99% on 0.3micron เพื่อกรองฝุ่นออก ให้ลมกลายเป็นลมสะอาด และ ถูกเป่าออกมาจากหัวจ่ายสแตนเลส (Nozzle) ด้วยความเร็วมากกว่า 25m/s อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราควรเช็ดทำความสะอาด Air Shower อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก มีความเป็นไปได้ ที่ฝุ่นจะถูกดูดกลับไม่หมดและตกร่วงหล่นอยู่บนพื้นห้องAir Shower ซึ่งถ้าปล่อยไว้ อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเหยียบฝุ่นเหล่านั้นเข้าไปในห้องคลีนรูม ประตู Air Shower จะทำงานด้วยระบบ interlock เพื่อป้องกันไม่ให้ประตู 2 ฝั่งเปิดออกพร้อมกัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดการปนเปื้อนข้ามข้าม นั้นหมายความว่า หากประตูอีกฝั่งเปิดอยู่ ประตูอีกฝั่งจะไม่มาสามารถเปิดออกได้ วัสดุที่ใช้ทำ Air Shower มี 2 ประเภท คือ Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating และ Stainless Still ซึ่งแต่ละวัสดุ ก็จะเหมาะสมกับ อุตสาหกรรม ที่แตกต่างกันออกไป Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating จะเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป อุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตที่ไม่มีน้ำ ความเปียกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน Stainless steel เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีน้ำ ความชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน ขนาดของ Air Shower ขึ้นอยู่กับการใช้งาน จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน รูปแบบ และ วัตถุประสงค์ ของแต่ละโรงงาน ซึ่งขนาดมาตรฐานอาจไม่เหมาะสมกับความต้องการ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดให้เข้ากับสถานที่ติดตั้งและรูปแบบการทำงานทั้งในส่วนของประเภทประตู ระบบการเปิดปิด และระบบการทำงาน


exhibitor product

CLEANROOM TURNKEY SPECIALIST

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ทำการจด ทะเบียนบริษัท และ ดำเนินกิจการธุรกิจ เกี่ยวกับงานระบบ คลีนรูมเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542 แรกเริ่มก่อตั้งโดย คุณสมพร สุขสุวรรณ์ วิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมระบบคลีนรูมมา ยาวนานกว่า 20ปี ต่อมาได้รับการบริหาร และ ดำเนินการต่อโดย คุณสัมพันธ์ สุขสุวรรณ์ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน บจ. สกิล ดิเวลลอปเมนท์ มุ่งมุ่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูมครบวงจร โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยให้มีคุณภาพและต้นทุนที่สามารถแข็งขันได้ในระดับสากล

Contact Us
For space booking and general information please contact:
For media relations please contact:
Mr. Chanon P. (Benz)
+66 (0) 2 229 3540
chanon.pim@nccexhibition.com
divider
Back to the Top